Cementas PC810

Taruotas cementas CEM II/B-M(P-LL) 42,5 N, skirtas naudoti lauko ir vidaus darbams.

Naudojamas mūro ir tinkavimo darbams, paviršių ir perdenginių betonavimui, gelžbetonio gaminiams.

 

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA.pdf

Naudojimo taisyklės:

Cementas, naudojamas betono paruošimui, turi būti švarus ir sausas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Smėlis ir žvyras turi atitikti užpildams keliamus reikalavimus. Plastiško betono pagaminimui naudojamas cemento smėlio, žvyro ir vandens apytikris santykis tūrio dalimis (žiūr. Techninės informacijos lentelę) vieno 35 kg maišelio talpa apie 25 litrus.

Betono maišymas:

Į betono maišyklę suberti užpildymo medžiagas, cementą ir ¾ bendro vandens kiekio, pradedant maišymą. Jei reikia papildyti vandeniu iki plastiškos masės. Naudojant pernelyg daug vandens sumažėja betono stiprumas. Maišyti mažiausiai 1,5 min. Išbetonuota vieta turi būti uždengiama vienai savaitei ir laikoma drėgnai. Neleiskite šviežiam betonui perdžiūti arba sušalti žiemos metu. 
NAUDOKITĖS ŠIOMIS REKOMENDACIJOMIS. ATLIEKANT SUDĖTINGESNIUS DARBUS KREIPKITĖS į SPECIALISTĄ

Saugos reikalavimai:

Cementas yra šarminis, venkite kontakto su oda arba akimis. Vengti dulkėjimo. Jeigu cementas pateko į akis, praskalauti jas dideliu kiekiu vandens. Vandenyje tirpaus chromo (VI) konsistencija cemente 2 mėnesius nuo supakavimo datos išsilaiko mažesnė kaip 0,0002%, jei laikomasi žemiau nurodytų cemento laikymo sąlygų, todėl geriausia suvartoti dviejų mėnesių laikotarpyje, nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo šono.

Būdingos charakteristikos:

Pilki birūs bekvapiai milteliai, sumaišius su vandeniu kietėja, naudojami betono gamybai.

Laikymas:

Cementas turi būti sandėliuojamas uždarose, apsaugotose nuo drėgmės patalpose.

Techninė informacija:

 

Betono stiprio gniuždant klasė TALPOS APIMTIS (tūrio dalimis)
Cementas Smėlis (0 – 4mm) Žvyras (4 – 16mm) Vanduo
C 8/10 1 4.5 5.0 1.4
C 12/15 1 3.5 4.0 1.0