Akrilinis giluminis gruntas MITTO GG440

Naudojimo sritis

Giliai įsigeriantis į pagrindą, greitai džiūstantis, paviršių sutvirtinantis akrilinis gruntas. Nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Išdžiūvęs suformuoja vandens garams laidų sluoksnį. Akrilinis giluminis gruntas skirtas suvienodinti porėtų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (betono, tinko, gipskartonio plokščių) įgeriamumą prieš juos dažant, glaistant ar tapetuojant. Puikiai tinka gruntuoti mineralinius pagrindus prieš klijuojant apdailos plyteles (klijais be tirpiklių). Vidaus ir išorės darbams.

Paviršiaus paruošimas / Darbo eiga

Gruntuojamas paviršius turi būti sausas (drėgmė turi būti 4–8 %). Prieš naudojant gruntą išmaišyti. Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Esant įprastoms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 1 val. Gruntas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 14 parų, kai aplinkos temperatūra yra +20 ºC, o santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 65 %. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja. Sąnaudos 5-20 m²/l.

Papildomi nurodymai

Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė nei +8 ºC, o santykinė oro drėgmė turi būti 35–80 %. Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui ir lyjant lietui.

Rišiklis: Akrilinė dispersija.
Spalva: Balta 
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: < 1 g/l
Tankis (20 ºC): ~1,0 g/cm3
pH (20 ºC): 7,0-8,5.
Skiediklis: Vanduo.

Įspėjamieji teiginiai

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius ir dirvą. Papildoma informacija apie pavojų UN 1760 – sudėtyje yra 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-onas, 2-methyl-2H-isothiazol-3-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė 5, 10 kg.

Laikymo sąlygos / Galiojimo laikas

Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 ºC iki +30 ºC temperatūros sąlygomis, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti.

Scroll Up