Betono kontaktas Grunt B100

Betoninių ir keraminių pagrindų šiurkščiam, kibumą gerinančiam sluoksniui įrengti prieš klojant tinką.

MITTO B100.pdf

Panaudojimas

Betoninių ir keraminių pagrindų šiurkščiam, kibumą gerinančiam sluoksniui įrengti prieš klojant tinką. Naudoti pastatų viduje prieš klojant gipsinį tinką ir pastatų viduje bei išorėje prieš klojant mineralinį tinką.

Techniniai duomenys

Sudėtis: stireno ir akrilo dervų, mineralinių užpildų ir konservantų vandens dispersija

Tūrio tankis: apie 1,3 kg/dm3
Nelakiųjų medžiagų kiekis: apie 48 % masės
Skiedžiamumas vandeniu: visiškas
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: ≤ 30 g/l
Sąnaudos: apie 0,3 kg/m2
Spalva: pilkai mėlynas skystis, be nuosėdų, nesusisluoksniavęs, be stingimo pėdsakų

Pagrindo tipas

Gelžbetonio ir betono elementai ir surenkamieji elementai, betono klojiniai, plytų ir keraminių tuščiavidurių blokelių mūras.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, vienalytis, sausas, be nešvarumų, dulkių ir riebių dėmių. Pašalinti senus, pleišėjančius dažų sluoksnius.

Naudojimas

Prieš naudojant gruntą gerai išmaišyti. Maišymą būtina pakartoti dažant, kad ant indo dugno nesusidarytų nuosėdų. Neskiesti vandeniu. Gruntą tepti dažymo teptuku ar šepečiu, gerai įtrinti į pagrindą.

Darbų atlikimo sąlygos

Darbus atlikti, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Į preparatą nepilti jokių kitų medžiagų. Saugoti, kad šviežiai paklotas gruntas pernelyg nesudrėktų ir nesulytų.

Laikymas

Originaliose, nepažeistose pakuotėse – 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos. Saugoti, kad neužšaltų ir neperkaistų pervežant ir laikant.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (20±2)°C temperatūros ir (65±5)% oro santykinės drėgmės sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo trukmė gali keistis. Sudėtyje yra izotiazolinonų mišinio. Gali sukelti alerginę reakciją. Naudoti apsauginius akinius. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti odą – dėvėti apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti nuo vaikų. Įrankius valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Bendrieji patarimai

Darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, atitinkamų darbo saugos normų ir taisyklių.

Scroll Up